Tutvustus


OÜ Aluoja, hulgimüügi ettevõte alustas tegevust 1. septembril 1997. aastal. Uue ettevõtte loomisele tõukasid selle asutajaid järeldused, milleni jõuti pärast töötamist aastatel 1992-1997 ühes praeguseks oma tegevuse lõpetanud Eesti hulgikaubandusfirmas.

Käesolevaks ajaks on OÜ Aluoja kujunenud Eestis arvestatavaks maaletoojaks ja hulgimüüjaks. Aktiivses sortimendis on ca 1 600 toodet, mis on valmistatud põhiliselt Ukrainas, Eestis, Hiinas, Taivanil, Itaalias. Vahendatava sortimendi on kujundanud turu vajadused ja tarnevõimalused. Ettevõte pakub põhiliselt käsitööriistu, aiatööriistu, koristustarbeid, majapidamistarbeid, aga ka traktoreid ja elektritööriistu .

Kogu Eesti teenindamiseks on välja kujunenud kolm pisut ehk harjumatu jaotusega müügipiirkonda: Lääne-Eesti ja saared, Virumaa ja Lääne-Tallinn, Lõuna-Eesti ja Ida-Tallinn. Kujunenud jaotus tagab müügiesindajate ja kauba laialivedajate ühtlasema koormatuse ja ettevõtte rütmilisema tegevuse. Igat piirkonda teenindab oma müügiesindaja ja tema töö on korraldatud nii, et iga klient on külastatav üle nädala. Tellitud kaubad toimetab ettevõte kliendile hiljemalt nelja päeva jooksul pärast müügiesindaja kohalkäiku, s.t. tellimuse vormistamist. Sellega eristub OÜ Aluoja konkurentidest. Teenindatakse üle kolmesaja kliendi.

Kolmandiku käibest annavad paarkümmend suurklienti ja kauplusteketti, ülejäänu keskmised ja väikekliendid. Ettevõte annab täiskohaga tööd kaheteistkümnele inimesele, kellest pooled on ettevõtte palgal ja pooled ettevõttega lepingulistes suhetes.


Missioon, visioon


Missioon


Meie eesmärgiks on olla alati oma klientide ootusi ja vajadusi arvestav partner

Visioon


Saada juhtivaks ja uuendusmeelseimaks kaubandusettevõtteks Eesti turul

Väärtused


Kvaliteet


Pakume klientidele hea hinna ja kvaliteedisuhtega tooteid
Väärtustame oma töötajaid
Oleme professionaalsed - väärtustame oma kliente ja erialast professionaalsust

Usaldusväärsus


Anname ostjatele realistlikke lubadusi ja peame neist kinni.
Tegutseme avatult ja läbipaistvalt
Seisame kaubanduse heade tavade järgimise eest

Initsiatiivikus ja innovatiivsus


Oleme uuendusmeelsed ja avatud uutele lahendustele
Oleme tulemusele orienteeritud
Avatud uutele väljakutsetele